Transformace píseckých šachových oddílů

Dne 19.5.2021 byl zapsán nový oddíl - Chess club Písek z.s.(https://or.justice.cz). V rámci ŠSČR mu bylo přiděleno číslo 13155.
Do tohoto oddílu přestoupili členové oddílu DDM Písek.

Dne 30.6. rozhodl oddíl Šachklub Písek o sloučení s Chess club Písek. V nejbližší době do nového oddílu přestoupí členové Šachklubu.
Po ukončení všech procedur budou původní oddíly vymazány. Začlenění nového oddílu je řešeno s odpovědnými orgány ŠSČR i JčŠS.
Kontakty, informace o novém oddíle najdete v rámci odkazu Oddíly vlevo dole