Záměr o svolání konference

VV JčŠS zveřejňuje záměr  dle čl. 13 „Stanov ŠSČR“ o svolání konference JčŠS na 15. září 2018

K tomu předkládá VV JčŠS návrh programu jednání

1. část konference

 1. Zahájení konference JčŠS a volby řídícího konference - předseda VV JčŠS 
 2. Volba pracovních komisí - řídící konference
 3. Zpráva mandátové komise - předseda MK
 4. Komentář ke "Zprávám o činnosti VV a komisí" - předseda VV JčŠS a předsedové komisí
 5. Komentář ke "Zprávě o hospodaření" - hospodář VV JčŠS
 6. Zpráva revizní komise - předseda RK JčŠS 
 7. Návrh rozpočtu JčŠS na rok 2019 a čl. příspěvků a plánu činnosti JčŠS na rok 2019 - řídíc konference
 8. Návrh na delegáty konference ŠSČR 2018 - předseda VV JčŠS
 9. Diskuze k předloženým materiálům 4-8
 10. Zpráva mandátové komise - předseda MK
 11. Volba delegátů na konferenci ŠSČR 2018 - předseda VK
 12. Zpráva volební komise - předseda VK
 13. Zpráva návrhové komise: Hlasování o předložených materiálech - předseda NK
 14. Zakončení 1. části konference - předseda VV JčŠS

Písemné poklady:

 1. Zpráva o činnosti VV JčŠS, komisí a organizace - web
 2. Zpráva o hospodaření JčŠS + poklady - web
 3. Návrh rozpočtu a plánu činnosti na rok 2019 - web
 4. Návrh na delegáty celostátní konference ŠSČR konané v roce 2019 - na místě

Písemné podklady budou zveřejněny na webu JčŠS k volnému stažení min. 14 dní předem.

Oddíly - členové mají právo navrhnout předem do 15. srpna 2018 další body programu jednání nebo předložit protinávrhy. Záležitost, která nebude zařazena do programu jednání konference při jejím ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 75 % hlasů delegátů oprávněných o ní hlasovat.

Počet delegátů se stanovuje dle klíče schváleného „Jednacím řádem z r. 2008“ a stanovuje se na základě aktivní členské základny k 5. září 2018.

2. část konference

Po skončení  1. části konference se bude konat losovací schůze soutěží družstev pořádaných a řízených JčŠS dle „Rozpisu pro sezónu „2018/19“

 1. Termínový kalendář včetně "Rozpisu soutěží pro sezónu 2018/19 - předseda STK
 2. Rozdělení družstev do skupin - předseda STK
 3. Losování čísel pro družstva - člen STK

Ke stažení