Složení revizní komise

František Beníšek Předseda frantisek.benisek@email.cz 721 640 945 SK ROYAL
Václav Lefler Člen vaclavlefler@quick.cz 725564414 TJ Spartak Kaplice

Zpráva za rok 2012