Vážení trenéři, pedagogové a příznivci šachu,

dovolte mi prosím, abych Vás informoval o průlomové možnosti získat po dlouhých letech v České republice nejvyšší trenérskou třídu šachu – trenéra 1. třídy.

Po několika letech vyjednávání ze strany Šachového svazu České republiky a Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy se podařilo vzájemně domluvit na podmínkách potřebných k získání této trenérské kvalifikace.

Jelikož se jedná o skutečně vysoce kvalifikovanou úroveň vzdělání, bude se jednat o dvouroční kurz koncipovaný formou dálkového studia v podobě devíti prodloužených víkendů v průběhu akademického roku. Kromě vyšší časové náročnosti je rovněž na samém začátku zapotřebí zmínit výši školného, které dosahuje podobně jako na jiných vysokých školách roční částky přibližně 13 000 Kč.

Věřím, že údaje uvedené v předchozím odstavci Vás neodradí od toho, abyste si přečetli a zamysleli nad dalšími řádky a smyslem tohoto studia.

Jak jistě všichni víme nebo intuitivně vnímáme, vzdělávání nových šachových žáků a posléze správná práce s těmi nejtalentovanějšími vyžaduje zodpovědnou přípravu a informovanost především ze strany trenérů, kteří v případě úspěchů svých svěřenců mají jeden z největších podílů na jejich počínání.

Úspěchy z nichž samy děti mají radost, mohou být různé úrovně, oblastní, krajské či celorepublikové. Děti si tak hru oblíbí a získávají často trvalého koníčka na celý život. Spousta trenérů však ambice svých svěřenců v daný okamžik podceňuje nebo přeceňuje, obojí je pro šachový růst žáka nevhodné. Těm, kterým se již podaří dosáhnout úspěchů v republikovém měřítku, by dále měly být otevřeny cesty i k dalším zdárným soupeřením v měřítku celosvětovém. V takovou chvíli doposud nabyté znalosti však mnohdy nestačí a je zapotřebí promyšleného tréninkového plánu i se všemi dalšími atributy jako je správná životospráva, psychická a fyzická odolnost, výběr zahraničních turnajů, individuální studijní plán apod.

Tyto všechny vznikající „překážky“ by měl správně umět pomoci řešit šachový trenér, který sám musí být patřičně vzdělán, aby v citlivém vývoji mladých šachistů nezpůsobil škody, ale byl naopak nejvíce nápomocen. Proto je tedy zapotřebí nejen vychovávat šikovné šachisty, ale především i vzdělávat silné a zodpovědné trenéry.

Jistě jste, Vy všichni, kteří jste postupně vystudovali kurzy trenéra 4., 3. a 2. třídy byli vždy vyučujícími lektory informováni, že zde by zdaleka Vaše trenérské vzdělání nemělo končit a stále byste při své vlastní praxi měli mít zájem pracovat na vlastním sebezdokonalování.

Nyní tady takovou možnost máme, a proto bych chtěl požádat Vás, kteří považujete učení šachů a předávání znalostí mladým hráčům za velkou náplň svého života, abyste při zvažování této možnosti viděli možná pozitiva nad časovou a finanční náročností nabízeného studia. Jen Vaše kvalitní a hluboké znalosti mohou pomoci při výchově talentových šachistů České republiky.

Dotazy mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Tůma, TK ŠSČR