Stálé podkladové materiály

Jednací a volební řád

Plná moc

Pozvánka na konferenci 2018

Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu svolává řádnou konferenci Jihočeského šachového svazu, která se uskuteční dne 15. září 2018 od 10,00 hodin v prostoru menzy VŠTE v Českých Budějovicích, ul. Okružní.

Číst dál: Pozvánka na konferenci 2018